تصفیه اب

تصفیه اب
انواع آب شیرین کن های صنعتی

تصفیه اب چگونه يک دستگاه تصفيه آب با کيفيت انتخاب کنيم ؟
شيرين کردن آب درياها جهت شيرين نمودن آب ازمنابع آبي شور  روش کار
بدين صورت استکه از آب پراز املاح به وسيله روش هايي مانند تقطير و يا
اسمز معکوس و الکترودياليز و غيرهآب شيرين توليد کرده و املاح سنگين و
شوري آب دريا وتلخي آب دريا را از آب جدا مي کنند .

البته تصفیه اب هزينه شيرين کردن آب دريا از هر روش که باشد از تمامي
روش هااعم از استفاده از آب رودخانه ، چاه و غيره گران تر خواهد بودو لازم
به ذکر است که پر هزينه ترين روش تصفيه آب دريايي شيرين سازي ,آب,
دريا است و هرچه آب شوري کمتري داشته باشد هزينه تصفيه آب
صنعتي کمتر است.

به منظور کم کردن هزينه شيرين سازي آب دريا بايد دو نکته مد نظرقرار
گيرد: فناوري مورد استفاده و مديريت آب توليدي آب هاي زير زميني
فرآيندهاي ,تصفيه آب, لب شور آبدر طبيعت به اشکال مختلف بخار،مايع،
جامدو در مکانهاي متفاوت مانند اتمسفر آب اتمسفريک ، سطح زمين
آب سطحي ، و زير سطح زمين آب زير سطحي مي تواندموجود باشد.

منشاءتمامي آب هاي سطحي زير سطحي از بارش ، برف و ساير
نزولات جوي مي باشد که بخشي از نزولات به صورت جريان سطحي
بر روي زمين جاري شده ، بخشي نفوذ کرده و وارد زمين شده ،
و بخشي ديگر در اثر تبخير و تعرق از سطوح در ياچه ها ، اقيانوس
ها و گياهان ، دوباره به اتمسفرباز مي گردند.

فرآيند حرکت آب در طبيعت راچرخه هيدرولوژي مي نامند. در فرآيندهاي
تصفيه آب, لب شور هزينه هاي مصرفي دستگاه تصفيه آب ,کمتر از
دستگاه ,تصفيه آب دريايي, مي باشدولي در ,تصفيه آب دريايي پيش ,
تصفيه آب ,قوي تري بايد نصب گردد تا غشاء ممبران دستگاه زودتر خراب
نشوددستگاه تصفيه آب صنعتي استفاده از آب قنات قنات چيست ؟

به مجراي افقي که در زمين حفر مي کنندتا آب زير زميني را به سطح
زمين منتقل سازند، قنات يا کاريز مي گويند . دست يابي به منابع آب
زير زميني و استخراج آن توسط قنات ، هنگامي ضرورت يافت که رودخانه
ها و چشمه ها ، قادر به تامين نيازهاي آبي روز افزون بشر براي رشد
و توسعه کشاورزي نبودند و به ناچار بايد به منابع جديد آب دست مي يافتند .

حفر چاه باعث از بين رفتن قنات ها مي شود .پس از متداول شدن چاه ،
به تدريج تعداد زيادي از قناتها قرباني چاه هاي عميق شدند ،زيرا دستگاه
هاي حفاري و پمپ هاي قوي ، امکان مناسبتري رانسبت به قنات ،براي
استخراج آب هاي زير زميني بوجود مي آورند . به اين ترتيب چاه ها
جاي قنات را گرفتند .

استفاده از آب قنات براي ,تصفيه آب, و ,دستگاه تصفيه آب, کم هزينه است
سيستم استخراج آب در قنات به گونه اي است که آب بدون کمک و حذف
هزينه و فقط با استفاده از نيروي ثقل زمين از سفره هاي زير زميني به
سطح زمين انتقال داده مي شود بنابراين چون به موتور احتياج
ندارد هزينه سوخت نداشته و احتياج به مراقبت شبانه روزي هم ندارد .

در ضمن کيفيت ,آب,قنات از لحاظ TDS و EC از بقيه آب هاي زير زميني
بهتر و در برخي از قنات ها حتي نياز به ,آبشيرين کن صنعتي, هم ندارد
در نقاط کوهستاني و غيره که که امکان حفرچاه عميق وجود ندارد و سطح
آب زير زميني هم خيلي بالاست در مناطق کوهستاني مي شود قنات حفر
کرد و آب زيرزميني آنجا رامورداستفاده قرارداد.

سيستم تامين آب از طريق چاه هاي عميق براي تامين آب ,تصفيه خانه شهري
بهتر از قنات است چون حفر قنات جواب گو تامين آب تصفيه خانه شهري نيست
اندازهگيري آنيون ها در آب براي تصفيه آب تعيين مقدار فلورايد در ورودي آب
دستگاه تصفيه آب

تقريبا تمام آب هاي طبيعي حاوي فلورايد مي باشد ، مقدار آن بين ۰۱/۰
تا ۵/۱ ميلي گرم در ليتر است ،غلظت فلورايد در آب هاي زير زميني ۱۰ تا
۱۵ ميلي گرم در ليتر مي باشد همچنين فلورايد و هيدروژن فلورايد در فاضلاب
هاي کارخانه هاي آلومينيوم سازي و شيشه سازي وجود دارد.

به آب هاي آشاميدني فاقد فلورايد مي توان تا يک ميلي گرم در ليتر فلورايد
اضافه نموداز آنجايي که فلورايد براي سلامتي مخصوصا دندانها بسيار مهم
مي باشد لذا در سازمان W.H.O مقدار حد مجاز فلورايد در آب آشاميدني ۱/۵
ميلي گرم در ليتر تعيين گرديده است.

موادي که براي فلورايد دار کردن آب آشاميدني بکار مي رود عبارتند از هگزافلوئور
سيلسيليک اسيد،سديم فلورايد يا سديم هگزافلوئورسيليکات .آب هاي طبيعي
معدني خود حاوي فلورايدمي باشند ،براي حذف فلورايداز آب ميتوان آب را توسط
گاز دي اکسيد کربن اسيدي کرد و آنرا از روي اکسيد آلومينيوم عبور داد در اين
صورت کليه فلورايد موجود در آب جذب اکسيد آلومينيوم مي شود.

خدمات گارانتی تصفیه اب ۱۸ ماهه و خدمات تصفیه اب پس از فروش تا ۵ سال

*طراحی و ساختآبشیرین کن دریایی مخصوص کشتی ها و ناو های نظامی SW – RO
*طراحی و ساخت آبشیرین کن دریایی سیار بر روی کامیونت ۱۰تن اضطراری SW – RO
*طراحی و ساخت دستگاه آبشیرین کن صنعتی دریایی سی واتر SW – RO
*طراحی و ساخت تصفیه خانه دریایی خصوصی و تصفیه خانه شهری SW – RO

* تحویل فوری سفارش بنا به درخواست مشتری

* تعمییرات تخصصی و آموزش رایگان به اپراتور

* تامین قطعات مورد نیاز برای آب

* ارائه فوری قیمت انواع دستگاه آب شیرین کن کشاورزی

خدمات این شرکت :
*- خدمات گارانتی ۱۸ ماهه و خدمات پس از فروش تا ۵ سال
تلفن دفتر
۰۲۱۶۶۸۴۹۱۰۳-۵

تلفکس شرکت
۰۲۱۶۶۸۶۲۴۸۸

گروه صنعتی و بین المللی تمدن آریا

WWW.TAMADONARIYA.COM