تصفیه آب دریا

TAMADONARIA.COM23

تصفیه آب دریا با اسمز معکوس یا دستگاه تصفیه آب صنعتی دریایی  فرآیندی فیزیکی است که میتوان از محلولی به کمک یک غشانیمه تراوا ، حلال تقریبا خالص تهیه کرد. به عنوان مثال به کمک این روش می توان از آب شور دریا، آب چاه ، آب فوق خالص آب دمین و آب آشامیدنی مطلوب تهیه کرد.

اسمز معکوس می تواند ۹۶ % مواد معدنی حل شده و ۹۲ % مواد آلی و کلوییدی آب را حذف کند .تکنولوژی اسمز معکوس در ده های اخیر با به بازار آمدن انواع جدیدی از غشاها به طور قابل توجهی گسترش یافته است . اگر یک غشای نیمه تراوا بین دو محلول با غلظت های متفاوت قرار گیرد ، مقداری از حلال از یک طرف غشاء به طرف دیگر منتقل می شود. جهت حرکت حلال بگونه ای است که محلول غلیظ تر را رقیق می نماید که این پدیده را اسمز معکوس می نامند .

اگر به سیستم اجازه داده شود تا به تعادل برسد در آن صورت سطح آب نمک بالاتر از سطح آب مقطر خواهد شد. این اختلاف سطح در دو طرف غشاء را فشار اسمزی ، گویند .یونهای که در آب دریا موجود می باشد از مولکولهای آب بزگتر می باشند. و این مشخصه ایست که شبه – نفوذپذیر می فرستد تا نکها و مواد معدنی غیر حلال را فیلتر نماید.

همانند فرایند یک آب شیرین کن اجرا شده صنعتی که واحد آب شیرین کن در واحد بزرگتر آب را فیلتر می کند . همچنین RO دارای مصرف بهینه نیز می باشد . اسمز معکوس یک روش جداسازی ناخالصی ها از آب می باشد که عامل جداسازی اعمال فشار مکانیکی است ، اسمز معکوس گاهی شبیه به فیلتراسیون است چون هر دو فرایند ناخالصی ها را از آب جدا می کنند .

از این رو گاهی به اسمز معکوس ، هایپرفیلتراسیون می گویند اما باید توجه داشت که در فیلتراسیون فشار اسمزی خیلی کم است و اصولا نقشی ندارد.تعریف کلی از ممبران یا غشا اسمز معکوس در اسمز معکوس ، آب خام توسط پمپ به داخل محفظه ای که دارای غشای نیمه تراوا است ، رانده می شود چون تقریبا فقط آب خالص می تواند از غشاء عبور کند به این صورت آب تقریبا خالص در یک طرف غشاء و آب پس آب یا فاضلاب یا آب تغلیظ شده از ناخالصی ها در طرف دیگر خارج و جدا می گردد .

با اسمز معکوس می توان آب دریا را برای آب آشامیدن تصفیه نمودآب شیرین کن دریایی و آب شیرین کن کشاورزی با فرایند اسمز معکوس میتوان برای تهیه آب آشامیدنی از آبهایی املاح معدنی زیاد و ناخالصی های آلی دارد.

بسیار مناسب است حتی با این روش می توان از آب دریا باTDS 50000 هزار ناخالصی ؛ آب آشامیدنی و آب فوق خالص آب دمین تهیه و تولید نمود .امروزه روش اسمز معکوس اقتصادی ترین فرآیند برای تهیه آب آشامیدنی از آبهای شور دریا و آب های لب شور چاه مناطق کم آب است .ساختار غشاء و ممبران

TAMADONARIA.COM25

غشاها معمولا از استات سلولز بافت دار ساخته می شوند. پیش از آن در فرآیند اسمز معکوس از مخلوط یا مشتقی از استات های بافت دار یا پلی آمیدهای بافت دار استفاده می کردند. غشاهای صفحه ای ، قابی شکل ، رزوه شده و فیبری ظریف ، متداول ترین نوع غشاء ها در فرآیند های اسمزی هستند.یک غشاء ایده آل باید دارای خصوصیات زیر باشد :

دفع مقدار بسیار زیاد نمک خاصیت عبوردهی زیاد برای آب مقاومت بالا در برابر تغییر درجه حرارت مقاومت بالا در برابر اکسید شدن وغیره….اسمز معکوس یکی از روش های اساسی تصفیه آب صنعتی است که در ساخت نیمه رساناها تجهیزات پزشکی و صنایع دارویی مورد استفاده قرار می گیرد. آب خالص تولید شده با استفاده از این روش در عمل دیالیز و نیروگاهابه کارمی رود.

گروه صنعتی و بین المللی تمدن آریا

WWW.TAMADONARIYA.COM