کارگاه ساخت دستگاه تصفیه آب

TAMADONARIA.COM38

 

طراحی و ساخت دستگاه تصفیه آب شور دریا
آبشیرین کن, دریایی در سال 1753 میلادی
شیرین سازی آب دریا نمک زدایی دریایی به روش تبخیری را می توان به عنوان قدیمی ترین روش برای این کار معرفی کرد. چگونگی پیدایش و یا مبتکراولیه این روش مشخص و روشن نمی باشد. اولین موارد استفاده از این روش برای تامین ,آب شیرین, مورد نیاز در کشتی و ناوگان جنگی در سال 1753 میلادی توسط فردی به نام هارکینز صورت گرفته است .

طراحی و ساخت فوری دستگاه تصفیه آب 

گروه صنعتی و بین المللی تمدن آریا

WWW.TAMADONARIYA.COM

شرکت های تصفیه آب صنعتی