عایق بندی کف کانتینر

 

ساخت مواد آب بندی به صورت سفارشی 

 

کف کانتینر های چوبی و فلزی 

عایق بندی کف کانتینر چوبی و عایق کف کانتینر های چوبی و همچنین مخصوص کف و دیوار و راه رو های کشتی و ناوگان دریایی چوبی با مواد مخصوص عایق بندی مخصوص ساخت شرکت تمدن آریا این مواد تا دو سال گارانتی دارد

TAMADONARIA.COM39

گروه صنعتی و بین المللی تمدن آریا 

WWW.TAMADONARIYA.COM 

شرکت های تصفیه آب صنعتی