ساخت دستگاه تصفیه آب دریایی 45 روزه

 

Photo0311

ماهیچ وقت نگفته ایم قیمت ما پایین است بلکه گفته ایم کیفیت لوازم ما بالا است و عمر دستگاه ما بالا است .
طراحی و ساخت آب شیرین کن دریایی در کمتر از 50 روز و نصب و راه اندازی در سرایر نقاط شهر های سالحلی ایران شمال و جنوب و سکوهای نفتی کشور
طراحی و ساخت و تحویل فوری آب شیرین کن دریایی
دما آب دریا برای دستگاه ,آب شیرین کن, دریایی تاثیر گذار شدید است
باید دمای ,دستگاه تصفیه آب ,را کنترل نماییم وگرنه ممبران های دستگاه خیلی زود ازبین می رود
اگرسیستم ro برای شیرین سازی آب دریا مورد استفاده قرار گیرد دمای ,آب, دریا بسیار با اهمیت خواهد بود . و تاثیر مستقیم دمای, آب ,دریا در بیشتر فصل گرما متغیر خواهد بود و این تغیرات ناگهانی در آبشیرین کن های دریایی و ,تصفیه آب, کشتی مخصوصا که کشتی ها دائما در حال حرکت هست باید رعایت گردد دمای آب دریا از 22- 35 درجه قابل تغیر است و این تغیرات آسیب جدی به آبشیرین کن کشتی و آبشیرین کن دریایی می رساند
,آب, دریای خلیج فارس یکی از شور ترین آبهای جهان می باشد PH آب دریا 05/8 می باشد .
حجم ,آب, های زیر زمینی که در زمین ذخیره شده اند ، در حدود 96 درصد از منابع آب های شیرین تخمین زده می شوند . مرکز بین المللی ارزیابی منابع, آب ,زیر زمینی تخمین زده است که حدود 60 درصد از برداشت, آب, های زیر زمینی صرف کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک می شود . همچنین پیش بینی شده است که, آب, های زیر زمینی بین 25 درصد تا 40 درصد از مصرف, آب, شرب مردم جهان را تشکیل میدهد . درمورد آب های زیر زمینی دو پارامتر مهم تعریف می شود

گروه صنعتی و بین المللی تمدن آریا

WWW.TAMADONARIYA.COM

شرکت های تصفیه آب صنعتی